Kontakte


Präsidentin:                                                                                                                                                           Dipl. Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
Adresse:
Žilinská univerzita v Žiline / Universität in Žilina
Ústav celoživotného vzdelávania / Institut für Weiterbildung
ul. 1. mája 32
010 26 Žilina, Slowakei
Telefon: +421-41-5135 041                                                                                                                                mail: Lucia.Hrebenarova@uniza.sk

Vizepräsidentin:
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
UTA , Zentrum für Weiterbildung, Comenius Universität, Bratislava
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava, Slowakei
Telefon: +421-2-50117 722
nadezda.hrapkova@rec.uniba.sk


Sekretar:                                                                                                                                                                  doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.                                                                                         Slovenská poľnohospodárska univerzita                                                                                                Trieda Andreja Hlinku 2                                                                                                                                        949 76 Nitra                                                                                                                                                           mail: danka.moravcikova@uniag.sk